Czym jest psychologia?

Psychologia jest nauką zajmującą się mechanizmami i prawami rządzącymi się ludzką psychiką. Bada ona, jak przebiegają zjawiska psychiczne, interakcje międzyludzkie z otoczeniem. Naukami pomocniczymi w psychologii są: socjologia, antropologia, filozofia, biologia. Psychologia jako nauka, może być zaliczana zarówno do nauk biologicznych, jak i humanistycznych. Psychologia bada proces przebiegania procesów poznawczych takich jak: myślenie, wyobraźnie, pamięć. Psycholingwistyka to dział psychologii, który skupia się na nabywaniu mowy i towarzyszących temu procesach. Psychologia rozwoju człowieka skupia się na rozwojem człowieka, zmianach jakie temu towarzyszą. Psychologia osobowości przedstawia jak tworzone są motywacje, emocje, co je kształtuje i może zmieniać. Psychologia społeczna analizuje jak budowane są relacje międzyludzkie, jak ludzie na siebie oddziałują, komunikują. Neuropsychologia zajmuje się związkiem procesów neurologicznych z mechanizmami psychicznymi. Jedna z gałęzi psychologii próbuje zrozumieć psychologiczne aspekty tworzenia się religii, twórczości naukowej i artystycznej, a także innych obszarów funkcjonowania człowieka. Wymienione wcześniej dziedziny wiążą się z psychologią akademicką. Psychologia stosowana zajmuje się zastosowaniem wiedzy płynącej z psychologii w zaburzeniach procesów psychicznych, diagnozowaniu i leczeniu. Jej pokrewną dziedziną jest psychiatra. Często pacjenci są prowadzeni dwutorowa: psycholog zajmuje się prowadzenie terapii, a psychiatra farmakoterapii. Wiedza psychologiczna jest pomocna w diagnozie i rehabilitacji osób z uszkodzonym centralnym układem nerwowym. W wyniku działań psychologicznych korygowane są relacje w związkach partnerskich i rodzinach. Psychologia zdrowia bada psychiczne uwarunkowania chorób somatycznych, promocję zdrowia, zastosowanie psychologii w medycynie. Psychologia sądowa pojawia się w trakcie procesów sądowych, gdy potrzebna jest opinia biegłego psychologa. Psychologia wychowawcza zajmuje się działaniem instytucji szkolnych i wychowawczych. Psychologia pracy i przedsiębiorstw, bada jak funkcjonują te organizacje, jak wpływają na jednostki. Psychologia bada wiele innych obszarów życia społecznego.


wybielanie zębów legnica | forum o anabolikach |