Behawioryzm

Psychologia jest nauką badającą psychiczne predyspozycje człowieka. Psychologia nie jest jednolita. Na jej gruncie powstało wiele teorii, które w odmienny sposób patrzą na człowieka, jego sposób zachowania, problemy z jakimi się spotyka. Behawioryzm jest kierunkiem psychologicznym, który rozwinął się w XX wieku, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Psychologia behawiorystyczna kładzie nacisk na prowadzenie obserwacji zachowań, dzięki którym można określać uwarunkowania, jakimi kieruje się człowiek. Według behawiorystów, jeśli psychologia ma być rzetelną nauką powinna skupić się na przeprowadzaniu eksperymentów. Podczas ich trwania kluczowe jest wprowadzanie określonych bodźców i czekanie na to, jakie reakcje wywołają. Behawioryzm kładzie nacisk na stosowanie metodologii znanej z nauk przyrodniczych. Dzięki rozwojowi behawioryzmu, możliwe stało się doskonalenie metodologii, która posłużyła całości psychologii. Kluczowym elementem w kształtowaniu osobowości było wykształcanie odruchów. Odruchy tworzyły system nawyków, odpowiadających za poszczególne obszary osobowości. W skrajnej postaci, behawioryzm odradzał zajmowaniem się bardziej złożonych procesów psychicznych, ponieważ narzędzia do ich mierzenia są ograniczone. Według behawiorystów, ludzie podobnie jak zwierzęta działają według prostych zasad, odruchów bezwarunkowych, reakcji na bodźce. Należy nie zajmować się takimi pojęciami jak: świadomość, introspekcje, subiektywne odczucia. Najważniejsza jest obiektywna analiza zachowań, wywołana ściśle określonymi czynnikami. W analizie behawiorystów bardzo ważne są zachowania ruchowe człowieka oraz zmiany fizjologiczne organizmu. Psychologia ma badać związki między bodźcami i reakcjami na nie. Zmiany zachowania wynikają z uczenia się nowych reakcji. Według behawiorystów człowiek jest układem zewnątrz sterownym. Dzięki odpowiedniej manipulacji środowiska można modyfikować reakcje ludzkie. System kar i nagród decyduje o tym czego człowiek unika, do czego dąży, jakie działania podejmuje. Zgodnie z warunkowaniem klasycznym uczenie się zależy od bodźca, które towarzyszy zachowaniu.


www.epompyciepla.com.pl/dziesieciorzedowy-konny-siewnik/ | |