Terapia indywidualna i grupowa

Jednym z wyzwań jakie stoją przed lekarzami oraz terapeutami w przypadku leczenia zaburzeń natury psychologicznej jest zachęcenie samego chorego do współpracy oraz wypracowanie metod kontrolowania zaburzeń i ich redukowania do minimum. Do tych technik i metod z których psychologia korzysta najczęściej należą terapia grupowa oraz terapia indywidualna. Poza samą różnicą w technice prowadzenia występują też innego typu zróżnicowania. W pierwszej kolejności można powiedzieć że sama terapia indywidualna jest etapem wstępnym, chociaż może być też równoległym do prowadzonej terapii grupowej. Jej celem w pierwszej kolejności jest określenie dokładnie jakie są przyczyny określonych zachowań zaburzeń, oraz nauka samego radzenia sobie z nimi. W tej właśnie terapii bardzo istotne jest to jaka jest relacja między pacjentem a prowadzącym lekarzem. Tu też trzeba wskazać że psychologia stosuje dwie techniki, interaktywną i introspektywną. Pierwsza skupia się na opanowywaniu sztuki radzenia sobie z napadami, definicji sytuacji w których się pojawiają takie zaburzenia. Tu istotne jest co wywołuje w cierpiącym na zaburzenia określone zachowania, czyli rodzina, praca ,otoczenie. W ramach takiej terapii pacjent uczy się przede wszystkim działań relaksacyjnych, jak techniki oddechowe, mantry . Istotne jest też wskazanie pacjentowi aktywności które będą łagodziły i niwelowały ryzyko wystąpienia zaburzeń. Mogą to być hobby jak sport, kolekcjonerstwo czy podróże albo fotografia czy wiele innych. Natomiast jeżeli chodzi o technikę introspekcyjną celem jest dotarcie wraz z pacjentem do momentu który przyczynił się do wyzwolenia zaburzeń. Zrozumieniu samego zdarzenia [ np. upadek z huśtawki jako przyczyna lęku wysokości]- wówczas często okazuje się że raz na zawsze usunięte zostają określone stany lękowe oraz innego typu zaburzenia. Zgodnie z teoria i praktyką jaką określa psychologia, terapia grupowa prowadzona powinna być w celu utrwalenia osiągnięć z terapii indywidualnej.


schody granitowe | |