Jak środowisko wpływa na kształtowanie się osobowości dziecka?

Jak dowodzi funkcjonująca od stuleci psychologia, osobowość człowieka zaczyna kształtować się we wczesnym dzieciństwie, a wpływ na nią mają pojawiające się w życiu młodego człowieka sytuacje i zdarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego środowiska. Analizując tę kwestię, w pierwszej kolejności należy zająć się rodziną, czyli naturalnym środowiskiem dziecka. Ogólnie wiadomo, że rolę priorytetową odgrywa w tej kwestii wychowanie. Wpajane od najmłodszych lat zasady znajdują odbicie w zachowaniu i postępowaniu dziecka. Warto jednak podkreślić, że maluch to także baczny obserwator, czego efektem są zasady przejmowane z zewnątrz. Oczywiście istotną rolę w tej kwestii odgrywa przedmiotowa psychologia, przejawiająca się przede wszystkim poprzez wyraźny wpływ środowiska na dziecko. Analizując rodzinę, pierwszym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest wyraźne wpajanie konkretnych zachowań i sposobu postępowania. Mówiąc wprost, jest tłumaczenie dziecku, co wolno, a czego należy unikać czy wręcz całkowicie wykluczyć. Biorąc pod uwagę chłonność i elastyczność kilkuletniego dziecka, wpojenie określonych zasad w rzeczy samej nie jest trudne, choć na wielu płaszczyznach daje znać o sobie charakter malucha, czego efektem jest próba wprowadzania własnych zasad. Podobną rolę odgrywają placówki oświatowe, głównie przedszkole i szkoła, w których dziecko spędza znaczną część dnia. W tym momencie odzywa się psychologia społeczna, której zasadniczym celem jest analiza wpływu na dziecko innych osób, nie związanych z maluchem więzami krwi. W tym momencie należy szczególną uwagę zwrócić na charakter i osobowość małego człowieka. Oczywisty jest fakt, iż zwycięża silniejszy, czyli dziecko, które ma większą siłę przekonywania. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiednia praca z maluchem, czyli wykorzystanie szeregu dostępnych narzędzi rozwojowo-edukacyjnych i społecznych, pozwala na swoistą zmianę zachowań, czego efektem jest zindywidualizowana osobowość. Wielu rodziców zwraca uwagę na to, by dziecko rozwijało się właściwie, w tym też celu poszukuje możliwie największej ilości zajęć dodatkowych. Działania te nie przynoszą jednak zawsze oczekiwanych efektów, przede wszystkim ze względu na brak pielęgnowania więzi emocjonalnych, opierających się na budowaniu relacji rodzinnych i kreatywnych rozmowach z dziećmi.


odzywkidorzes.blogspot.com | |