Psychologia na co dzień

Człowiek to istota złożona, także pod względem psychiczno emocjonalnym. Doskonałym potwierdzeniem tego faktu jest szeroko rozumiana psychologia, czyli nauka traktująca właśnie o człowieku, jego zachowaniu, reakcjach, emocjach i szeroko rozumianej psychice. Analizując tę kwestię, warto przywołać kilka czytelnych i istotnych przykładów, które w widoczny sposób zobrazują omawiany temat. Ogólnie wiadomo, że każdy człowiek postrzega świat i ludzi w sposób nader zindywidualizowany, a co za tym idzie, całkowicie odmienny od innych ludzi. W praktyce oznacza to, że jedni lubią góry, a drudzy uwielbiają morze, jedni słuchają muzyki poważne i chodzą do filharmonii, drudzy preferują ostry rock i równie energiczne koncerty znanych i mniej znanych grup. W rzeczy samej jest to jak najbardziej naturalna kolej rzeczy i nijak nie należy jej zmieniać. Inaczej mówiąc, osobność i charakter człowieka należy w pełni akceptować, oczywiście pod warunkiem, że zachowanie tej osoby w żaden sposób nie wpływa negatywnie na życie innych ludzi. Podążając tym kierunkiem, warto przyjrzeć się kwestii, w jaki sposób wspomniana wcześniej psychologia traktuje osoby o wypaczonej psychice, czyli ludzi popełniających mniej lub bardziej poważne przestępstwa. Pozornie wydawać się może, że przestępcy nie mają szans na resocjalizację, a tym samym prawdopodobieństwo, iż zmienią oni swoje podejście do życia jest wręcz znikome. Jednakże rzeczywistość weryfikuje tę kwestię dowodząc, że jest to błędne rozumowanie i pojmowanie rzeczywistości. Osobowość i psychika człowieka jest bardzo elastyczna i chłonna, a tym samym istnieje szansa na zmianę podejścia do świata, ludzi, a tym samym zmiana własnego zachowania. Jednakże, aby uzyskać oczekiwane efekty konieczny jest szereg alternatywnych działań, obejmujących jednocześnie samodyscyplinę, pracę z samym sobą, jak również współpracę z doświadczonym psychologiem lub psychoterapeutą. W tym momencie pojawia się pytanie, czym w rzeczy samej jest psychologia na co dzień i czy każdy człowiek powinien korzystać z t5ej alternatywy? Jak dowodzą badania naukowe, każdy człowiek codziennie podejmuje mniej lub bardziej poważne decyzje, co jednocześnie świadczy o pracy z samym sobą.


| |