Psychologia jako preludium psychiatrii

Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że psychologia to swoiste preludium psychiatrii. W rzeczy samej jest w tych sowach sporo racji, trudno więc nie zgodzić się z ich słusznością i zasadnością. Analizując tę kwestię, w pierwszej kolejności należy zinterpretować każdą z dziedzin. Ogólnie wiadomo, że obydwa rozwiązania dotyczą strony psychiczno-emocjonalnej człowieka, a więc jego charakteru, osobowości, uczuć tudzież relacji z innymi ludźmi. Ogólnie wiadomo, że każdy człowiek jest inny, także w sferze stricte psychicznej, czyli dotyczącej strony niematerialnej, uczuciowej. Nieodpowiedni tryb życia, stres, narastające problemy tudzież szereg alternatywnych czynników zewnętrznych, jak również wewnętrznych sprawia, że psychika człowieka ulega swoistym deformacjom. Inaczej mówiąc, pojawiają się mniejsze lub większe zaburzenia, które w wyraźny sposób wpływają na prawidłowe funkcjonowanie danej osoby oraz jej relacje z ogółem społeczeństwa. W tym momencie pojawia się pytanie, czy skorzystać z terapii prowadzonej przez doświadczonego psychologa czy też udać się lekarza psychiatry? W rzeczy samej trudno jednoznacznie odpowiedzieć a to pytanie, wszystko zależy od istoty problemu oraz szeroko rozumianej natury danej osoby, czyli potencjalnego pacjenta. Ogólnie wiadomo, że psychologia to szereg działań o charakterze terapeutycznym, realizowanym na podstawie rozmowy z pacjentem. Istotą tego typu działań jest dotarcie do sedna problemu i zrozumienie jego istoty. Warto zaznaczyć, że problem powinien być rozwiązany przez pacjenta, czyli osobę bezpośrednio z nim związaną, natomiast zadaniem psychologa jest wyłącznie nakierowanie pacjenta na właściwy tor. Działania terapeutyczne zasadniczo trwają dłuższy czas, ich konkretna intensywność oraz czas trwania uzależniony jest nade wszystko od indywidualnych potrzeb pacjenta. Psychiatria natomiast to dziedzina stricte medyczna, a tym samym opiera się ona przede wszystkim na leczeniu farmakologicznym. Faktem jest, iż działania te w wielu przypadkach okazują się niezbędne, nie mniej jednak warto podkreślić, że rozwiązania terapeutyczne są mniej inwazyjne dla organizmu, przede wszystkim na płaszczyźnie fizycznej, a co za tym idzie zdecydowanie bezpieczniejsze. Na uwagę zasługuje także fakt, iż psychologia bardzo często traktowana jest jako dopełnienie psychiatrii, co w praktyce oznacza, że obydwie alternatywy stosowane są jednocześnie, dając optymalne i korzystne efekty terapeutyczno-lecznicze.


| |