Psycholog w szkole

Człowiek to istota złożona, także pod względem emocjonalno-uczuciowym. Fakt ten jest widoczny także w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół. Oczywisty jest fakt, iż psychologia dziecka różni się znacznie od emocjonalności nastolatków, jest to w rzeczy samej jak najbardziej właściwa kolej rzeczy. Analizując to rozwiązanie, warto zwrócić uwagę na to, jaki wpływ na kształtowanie się osobowości młodego człowieka ma środowisko szkolne. Ogólnie zakłada się, że podstawowe cechy zachowania i postępowania każdy nabywa w rodzinnym domu. W rzeczy samej jest to jak najbardziej słuszne stwierdzenie, znajdujące potwierdzenie w rzeczywistości, należy jednak pamiętać, że każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu ulega wpływom innych osób, głównie rówieśników z którymi przebywa na co dzień. Kwestię tę doskonale obrazuje psychologia społeczna, obejmująca swym zasięgiem ogół ludzi i ich zachowanie czy postępowanie. Bardzo często można spotkać się ze stwierdzeniem, że zachowanie człowieka uwarunkowane w znacznym stopniu wpływem innych osób. Fakt ten doskonale można zobrazować na przykładzie szkoły. W każdej placówce oświatowej są dzieci, które w wyraźny sposób dominują, ustalając określone zasady i normy panujące w określonej społeczności. Zazwyczaj są to osoby o silnej osobowości i wyraźnych cechach przywódczych. Jak dowodzi wspomniana już psychologia społeczna, pozostali uczniowie, mimo większości, ulegają wpływom przywódców, zjednując się z nimi lub unikają kontaktu z tymi właśnie osobami. W wielu przypadkach nie są to jednak cechy i działania pozytywne, a więc zasługujące na pochwałę i uznanie, dlatego też niezbędne, a przynajmniej wskazane okazuje się niwelowanie negatywnych wpływów poprzez odpowiednio podjęte działania. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa rozmowa z młodymi ludźmi oraz wskazanie im właściwego kierunku postępowania. W wielu przypadkach odpowiednio podjęte kroki powalają zmienić nastawienie i postępowanie młodych ludzi, poprawiając jednocześnie ich zachowanie tudzież szeroko rozumiane podejście do życia. Aby osiągnąć konkretny cel, konieczna jest ścisła współpraca rodziny ze szkołą oraz szkolnym pedagogiem lub psychologiem.


| |