Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna jest działem psychologii stosowanej, który zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych, a także zaburzeń zachowania. Obszarem zainteresowań tej dziedziny jest zdrowie psychiczne człowieka, to co obejmuje jego normę, kształtowanie się patologii zdrowia psychicznego, czynnikami jakie wpływają na proces diagnostyczny. Psychologia kliniczna bada wpływ stresu i sytuacji kryzysowych na psychikę jednostek, a także wpływ czynników psychologicznych na powstawanie i przebieg chorób, ich wpływ na stan psychologiczny. Analizowane są psychospołeczne uwarunkowania procesu leczenia, kształtowanie relacji między pacjentem, a lekarzem. Interesuje się również sposobami na jakie może być wykorzystywana wiedza psychologiczna w procesach leczenia podczas działań takich jak: psychoterapia, interwencja kryzysowa, rehabilitacja. Psycholog jest zawodem, który jest wykorzystywany w służbie zdrowia. Programy wsparcia są opracowane pod kątem pomagania osobom z określoną grupą problemów. Inaczej będzie wyglądać psychoterapia osób uzależnionych, inaczej chorych na raka. Skuteczność terapia wiążę się z doświadczenie psychologa w pracy z określoną grupą osób, które mają podobne problemy w funkcjonowaniu. Obszarem pomocy w którym co roku w Polsce wydawane są duże nakłady pieniędzy jest pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Nieco inne narzędzia są stosowane w pracy z osobami, uzależnionymi od narkotyków. Przed psychologiem pracującym w szpitalu psychiatrycznym stoi wiele zadań. Psychologia kliniczna ma zadanie, które łączą się z poznawaniem danego pacjenta jako człowieka, pod względem potrzeb, jakie ma, stanu emocjonalnego, obaw, lęków. Praca z pacjentem, czasem odbywa się zespołowo, dlatego każdy z pacjentów posiada własną kartotekę. Dzięki możliwościom konsultacji, proces leczenia może być bardziej wszechstronny i kompleksowy. Psycholog udziela wsparcia psychicznego, tłumaczy pacjentowi na czym polega jego choroba, jak może sobie z nią radzić, jakie kroki zmniejsza jego cierpienie. Ma obowiązek przedstawienia rzeczywistego obrazu choroby, realnych sposób odnajdywania się w rzeczywistości, radzenia sobie z trudnościami.


http://trenujfitness.pl | |