Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza nazywana jest również psychologią kognitywną. Zajmuje się poznaniem przecz człowieka otoczenia. Budowanie sposobu postrzegania świata, który następnie jest wykorzystywany w zachowaniu. Reprezentacje umysłowe są strukturami, które powstają za pomocą procesów poznawczych. Psychologia zajmuje się badaniem aktywności, które prowadzą do przetwarzania informacji przez system poznawczy. Psychologia poznawcza analizuje funkcjonowanie umysłu. W wyniku eksperymentu naukowego są stawiane i weryfikowane hipotezy. Zachowanie człowieka może być wyjaśnianie na gruncie różnych koncepcji badawczych. Niektóre z nich odwołują się do instynktu i popędów, które ukształtowane zostały w toku ewolucji. Behawioryzm skupia się na wzmocnieniach, które utrwalają określony sposób zachowania. Psychologia poznawcza akcentuje postrzeganie sytuacji, interpretowanie jej, co powoduje powstawanie określonych oczekiwań wobec środowiska i sposób funkcjonowania w nim. Postrzeganie jest bardzo szeroką kategorią, która nie może być zawężona jedynie do widzenia świata rozumianego jako używanie jednego ze zmysłów. Postrzeganie jest nie tylko procesem biologicznym, ale również psychicznym. Ważne jest tworzenie wiedzy na temat otoczenia. Zdobywanie informacji pozwala na odróżnienie i rozpoznanie poszczególnych obiektów, określenie czy dany obiekt stanowi zagrożenie, czy nie. Sfera poznania wiąże się z funkcjonowaniem układu nerwowego. Psychologia poznawcza przyjmuje pewne tezy i założenia ogólne na temat systemu poznawczego i budujących go struktur. Unika jednak tworzenia szerokich teorii, na rzecz zajmowania się wąskim ujęciem problemów, skupieniu się na jednym z aspektów zachowania. Ważne stają się badania, które mogą odbywać się w warunkach laboratoryjnych. Czas reakcji na dane zjawisko jest istotnym wskaźnikiem jego znaczenia dla człowieka. Poszczególne zagadnienia są traktowane jako odrębne zjawiska. Każdego roku, na całym świecie publikowane są nowe materiały, które powstają podczas prowadzenia badań. Skupienie się na eksperymentach powoduje, że można cały czas badań zachowanie człowieka w sposób, który jest bliski naukom ścisłym.


| |