Psychologia rodzinna

Nawet w najlepszej rodzinie zdarzają się sytuacje problemowe, wymagające podejmowania różnych działań naprawczych. W rzeczy samej jest to jak najbardziej naturalna kolej rzeczy i nijak nie można tego ominąć. Większość sytuacji konfliktowych rozwiązywana jest w gronie rodziny. Przyznać należy, że jest to działanie jak najbardziej właściwe, w pełni zasługujące na pochwałę i polecenie. Są jednak sytuacje, których nie można rozwiązać bez kompetentnej pomocy, jaką jest doświadczony psycholog lub psychoterapeuta rodzinny. Ogólnie wiadomo, że psychologia to nauka nader złożona, dotycząca psychiki człowieka, a co za tym idzie, jego emocji, uczuć i odczuć. Rozwiązanie to zawiera w sobie także dziedzinę, do której zaliczane są najważniejsze relacje w życiu, czyli rodzina. Oczywisty jest fakt, iż w zdrowym modelu rodziny występuje określony podział ról. Należy jednak zweryfikować stwierdzenie, że prace typowo domowe wraz z wychowywaniem dzieci powinna przejmować wyłącznie kobieta. Większość współczesnych kobiet pracuje zawodowo, a tym samym czas, który mogą przeznaczyć dla rodziny jest odpowiednio okrojony. Co ważniejsze, alternatywa ta zawiera w sobie także prace typowo domowe. Stwierdzenie, iż są to wyłącznie obowiązki kobiety jest jak najbardziej błędne, współczesny model rodziny opiera się przede wszystkim na aktywnej współpracy i wzajemnym uzupełnianiu się, także w zakresie szeroko rozumianej codzienności. Jak dowodzi współczesna psychologia, nie ma rzeczy niegodnych mężczyzny czy kobiety. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście wspólne ustalenie obowiązków, z jednoczesnym uwzględnieniem wszystkich członków rodziny, także starszych dzieci. Wiadomo jednak, że życie bywa nieprzewidywalne, równie nieprzewidywalny może okazać się człowiek. Nic więc dziwnego, że w wielu rodzinach powstają poważne konflikty, wymagające ingerencji psychologa rodzinnego. W tym momencie warto zaznaczyć, że psychologia sama w sobie to szereg różnorodnych działań, obejmujących także samokształcenie, czyli indywidualną lekturę poradników psychologicznych, pozwalających na widoczne zniwelowanie konkretnego problemu. Skrajnym rozwiązaniem jest oczywiście terapia rodzinna, której celem jest usunięcie zarzewia konfliktu poprzez rozmowę kierowaną przez kompetentnego i doświadczonego psychologa.


urolog dziecięcy poznań | |