Psychologia społeczna

Psychologia społeczna jest dziedziną nauki z pogranicza psychologii i socjologii. Bada to w jaki sposób obecność innych ludzi ma wpływ na psychikę i zachowania jednostek. Kluczowe jest tło społeczne, zachodzących interakcji. Nauka ta ukształtowała się pod koniec XX wieku pod wpływem rozwinięcia nauk eksperymentalnych w psychologii. Przedmiotem jej analiz jest sposób, jaki wywierają inni ludzi na kształtowanie sposobu myślenia, emocje, postawy. Bierze pod uwagę nie tylko świadome postawy, ale również to co podświadome. Zachowania te mogą być analizowane w skali mikro i makro. W pierwszym wypadku kluczowa są oddziaływania małych grup społecznych w drugim całego oddziaływania społecznego dużych grup takich jak np. społeczeństwo. Psychologia społeczna w odróżnieniu do socjologii, nie bada grup społecznych, ale funkcjonowanie w nich jednostki. Psychologia społeczna zajmuje się dynamiką, strukturą, celami, normami grupowymi, konfliktami w grupie, zjawiskiem komformizmu, nonkonformizmu, wyłaniania się przywództwa, relacjami grupowymi. Kolejnym obszarem badawczym, jakim się zajmuje jest kształtowanie się postaw, tego jak zmieniają się podstawy pod wpływem zmieniających się informacji, warunków środowiska społecznego, co wpływa na ich utrzymywanie, bądź modyfikowanie. Psychologia społeczna analizuje socjalizację, czyli proces w którym człowiek staje się istotą społeczną. Socjalizacja pomaga w przyswajaniu norm, reguluje zachowania ludzi, sprawia że mogą funkcjonować w grupach pierwotnych i większych grupach społecznych. Kolejna grupa zjawisk, którymi zajmuje się psychologia społeczna łączy się z procesami percepcji jednostki, zarówno tych dotyczących jej samej, jak i grup do jakich należy. Psychologia społeczna korzysta z wielu narzędzi, dzięki którym są prowadzone badania. Należą do nich: sondaże ankietowe, badania terenowe, eksperymenty (naturalne, w terenie, laboratoryjne). W psychologii społecznej dominują cztery główne podejścia teoretyczne. Należą do nich podejście: społeczno - kulturowe, ewolucyjne, społecznego uczenia się i społeczno - poznawcze. Każde z nich pokazuje nieco inne spojrzenie na zachowanie człowieka i motywacje, jakie nim kierują.


SZM Melisa | |