Rola psychologa podczas procesu adopcyjnego

Wiele par małżeńskich mimo usilnych starań nie ma szans na naturalne posiadanie potomka. Powodów takiej sytuacji jest bardzo wiele, w wielu przypadkach problem znajduje się w psychice konkretnej osoby, czyli kobiety lub mężczyzny. W rzeczy samej jest to najprostszy problem, który można rozwiązać decydując się na odpowiednią terapię. Jak dowodzi psychologia, każdy człowiek ma w sobie szeroko rozumiane blokady psychiczne, mniej lub bardziej zaawansowane. Są to elementy tkwiące w naturze danej osoby i w wielu przypadkach należy je zniwelować lub całkowicie usunąć. W zakresie szeroko rozumianych problemów z zajściem w ciążę, blokada psychiczna - wbrew pozorom - może znajdować się po obydwóch stronach, czyli zarówno po stronie mężczyzny, jak i kobiety. W pierwszym przypadku jest to lęk prze ojcostwem i wiążącymi się z tym obowiązkami. W przypadku kobiet dochodzi jeszcze obawa przed bólem, który jest nieunikniony w czasie porodu. Zdarza się jednak, że bariery utrudniające zajście w ciążę są znacznie większe, a tym samym nie można zniwelować ich za pomocą terapii tudzież działań medyczno-farmakologicznych. W tej sytuacji najbardziej optymalną alternatywą okazuje się adopcja, czyli przysposobienie dziecka. I tutaj priorytetem staje się także wspomniana wcześniej psychologia, zacieśniająca się jednak do działań, których celem jest określenie faktu, czy kandydaci na rodziców sprawdzą się w swojej roli. Zasadniczą rolę w tej kwestii odgrywa oczywiście psycholog, który ma obowiązek weryfikacji potencjalnych rodziców przede wszystkim pod względem emocjonalno-psychicznym. Nie od dziś wiadomo, że wychowanie dziecka wymaga wielu poświęceń, a nierzadko trudności, fakt ten jest szczególnie widoczny w przypadku dzieci przysposobionych lub adoptowanych. Warto jednak pamiętać, że odpowiednie podejście do dziecka oraz wychowanie oparte na zdrowych relacjach rodzinnych, bardzo często daje wiele pozytywnych efektów. Reasumując, śmiało można stwierdzić, że psychologia w procesie adopcyjnym odgrywa rolę istotną, wręcz priorytetową. W rzeczy samej jest to podstawowe narzędzie weryfikacyjne, pozwalające obiektywnie określić dojrzałość emocjonalną potencjalnych rodziców, dając im jednocześnie bogaty pakiet rad i wskazówek wychowawczych, a przede wszystkim szansę na posiadanie upragnionego potomka.


diosmina działanie | |