Terapia małżeńska i jej rola

Nawet najlepsze i najbardziej zgodne małżeństwo spotyka się z sytuacjami trudnymi, czego konsekwencją są szeroko rozumiane "ciche dni", a nawet rozwód. Chcąc uniknąć nieprzyjemnej finalizacji, jaką jest rozstanie, wiele małżeństw decyduje się na terapię małżeńską, prowadzoną przez doświadczonych terapeutów i psychologów. W tym momencie warto zastanowić się, czym powinna charakteryzować się dobrze prowadzona terapia małżeńska oraz kto powinien realizować zadania związane z tą kwestią. Oczywisty jest fakt, iż priorytetem w tej kwestii jest psychologia, ze szczególnym uwzględnieniem elementów rodzinnych oraz sfery uczuć. Każdy problem małżeński ma inny charakter i inne podłoże, a tym samym należy go traktować w sposób odmienny i zindywidualizowany. Pierwszym elementem, na który zwraca uwagę przedmiotowa psychologia jest to, iż problemy małżeńskie narastają stopniowo, dlatego też konieczne jest dotarcie do korzeni konfliktu. Przykładowo, jeśli problemem jest alkoholizm jednego z małżonków, należy podjąć jednocześnie działania związane z usunięciem tej kwestii oraz terapię małżeńską, pomocną w odbudowaniu prawidłowych relacji pomiędzy małżonkami. Zasadniczo terapia małżeńska prowadzona jest przez doświadczonego terapeutę, posiadającego odpowiednią wiedzę i przygotowanie psychologiczne. W rzeczy samej jest to warunek konieczny, pozwalający na odpowiednią analizę zaistniałej sytuacji oraz optymalną pomoc małżeńskiej parze. Priorytetem podczas terapii małżeńskiej jest rozmowa, na podstawie której rysuje się faktyczny obraz zaistniałej sytuacji. W tym momencie warto zastanowić się, jakimi priorytetami charakteryzuje się psychologia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa. Ogólnie wiadomo, że istotną rolę na tej płaszczyźnie odgrywa umiejętność wzajemnego uzupełniania się, a nierzadko także kompromisu. Wiele osób wciąż wychodzi z założenia, że kobieta i mężczyzna mają określone role, które powinny być ściśle przestrzegane. Jednakże rzeczywistość weryfikuje tę kwestię, dowodząc, że priorytetem w małżeństwie jest umiejętność współpracy. Działanie to wymaga często swoistej korekty charakteru małżonków, pozwalającej na dopasowanie się mentalne, dzięki czemu zostają zrealizowane optymalne elementy, niezbędne do stworzenia właściwej jednostki rodzinnej.


www.deska-elewacyjna.net.pl/kanal-badz-tez-przewod-doprowadzajacy-wode-do-studni/ | meble grudziądz |