Kiedy konieczna jest terapia rodzinna?

Nie od dziś wiadomo, że szeroko rozumiana psychologia to nie tylko nauka, ale przede wszystkim szeroka gama działań praktycznych, obejmujących praktycznie wszystkie dziedziny życia. Zadaniem psychologa jest pomoc osobie lub osobom, które znalazły się przysłowiowym życiowym dołku i same nie mają dość siły psychicznej, by poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Ogólnie wiadomo, że pomoc psychologiczna może mieć bardzo różny charakter, a co za tym idzie, obejmuje ona swoim zasięgiem różne płaszczyzny życia społecznego. Jednym z elementów, na które zwraca uwagę przedmiotowa psychologia jest rodzina jako jednostka społeczna. Istnieje wiele podręczników psychologicznych o charakterze poradniczo-naukowym, a także artykułów naukowych, stworzonych na bezpośrednich bądź pośrednich obserwacjach, które zasadniczo mają istotny wpływ na funkcjonowanie rodziny, zgodnie z ogólnie przyjętym modelem. Należy jednak pamiętać, że niemalże w każdej jednostce zdarzają się mniej lub bardziej widoczne i wyraźne dysfunkcje, które w istotny sposób wpływają na sytuację rodzinną. I w tym momencie pojawia się psychologia praktyczna, obejmująca swoim zasięgiem działania realizowane przez doświadczonych i kompetentnych psychologów. Jednym z najczęściej wybieranych narzędzi jest oczywiście terapia rodzinna. Z alternatywy tej korzysta bardzo wiele osób, kierowanych przez lekarzy lub zgłaszających się z własnej inicjatywy. Należy jednak pamiętać, że terapia rodzinna powinna być stosowana w sposób przemyślany i skonkretyzowany, czyli wtedy, gdy jest ona faktycznie potrzebna i konieczna. I właśnie w tym momencie pojawia się pytanie, w którym momencie należy skorzystać z terapii rodzinnej? W rzeczy samej trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, w rzeczy samej jest to kwestia jak najbardziej indywidualna, opierająca się konkretnych czynnikach i zjawiskach, pojawiających się w określonej rodzinie. Priorytetem na tej płaszczyźnie staje się oczywiście psychologia rodziny, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, czyli podręcznikowej, jak i stricte praktycznej, opierającej się na bezpośredniej i pośredniej obserwacji konkretnej rodziny, jej członków oraz panujących między nimi relacji.


| |