Typy zaburzeń

Jedną z bardziej fascynujących dziedzin nauki badających zachowania człowieka jest psychologia z racji tego że stara się zaglądać do głowy człowieka. Wykorzystując zebrane w zewnętrznych wywiadach dane jak również i wnioski płynące z obserwacji. Oczywistym jest że z racji swojej charakterystyki jest to nauka poruszająca się w ramach elastycznych granic, czasem niemożliwych do zdefiniowania. Z racji tego że nie ma możliwości weryfikowania czy dane zachowania wynika z zaburzenia czy właśnie jest przejawem świadomości i właściwych reakcji. Mowa tu szczególnie o zaburzeniach dwubiegunowych jak schizofrenia. By jednak nie zaczynać od omawiania konkretnych schorzeń warto przyjrzeć się ogólniejszemu podziałowi zaburzeń o podłożu psychologicznym. Z pewnością do najbardziej znanych należą właśnie ze względu na charakter i popularyzację wiedzy zaburzenia osobowości. Takie jak ujmując potocznie rozdwojenie jaźni, osobowość wieloraka, jak również formy katatonii , zaburzenia o charakterze neurotycznym, manie prześladowcze, maniakalno depresyjne, formy głębokiej depresji. Do innej grupy, chociaż granica jest bardzo cienka należą zaburzenia zachowania, jak natręctwa, wypaczone zachowania seksualne, nieprawidłowe ukierunkowania popędu, jak również napady agresji i skłonności do autodestrukcji. Psychologia cały czas jako nauka prowadzi intensywne badania mające na celu ustalenie cech charakterystycznych jak również podstawowych przyczyn wywołujących dane zaburzenia. Jest to zadanie szczególnie trudne jak również cechujące się sporą delikatnością. Z tej racji że z jednej strony chorym często trudno jest mówić o własnych chorobach, tym bardziej ciężko przychodzi to rodzinie czy najbliższemu otoczeniu. Podsumowując można stwierdzić iż jeżeli pojawiają się zaburzenia osobowości to zwykle też i mowa jest o zaburzeniach zachowania, umiejętności społecznych, łaknienia, popędu. Rolą specjalistów jest ustalenie które z objawów są podstawowe a które wyłącznie oportunistyczne.


www.opieka-medyczna.net.pl/zgorzel-konczyny/ | |