Zaburzenia lękowe

Psychologia zajmuje się różnymi aspektami psychiki człowieka. Psychologia działa na pograniczu nauk biologicznych i humanistycznych. Psychologia, jako nauka stara się pomagać osobom, które przeżywają cierpienie psychiczne. Zaburzenia lękowe wpływają na niszczenie potencjału człowieka. Sprawiają że coraz trudniejsza staje się samorealizacja jednostki. Różne drobne zdarzenia mogą być postrzegane, jako zjawiska katastrofalne w skutkach. Trudno cieszyć się życiem, gdy przeżywa się cały czas niepokój i lęk w różnych jego formach. Osoba neurotyczna przeżywa autentyczne cierpienie. Nie umie radzić sobie ze sobą, swoimi uczuciami, pragnieniami, nie potrafi nawiązać prawidłowych i satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi. Kluczowa jest postawa chorego do samego siebie, która bardzo często jest negatywna. Nerwicy czasami towarzyszy zrezygnowanie, brak celów, marzeń, pragnień, życie jawi się jako pasmo nieszczęść i porażek. Zaburzenia nerwicowe mogą być szansą na rozwój osobisty, zburzenie iluzji, jakie ma się na swój temat (zarówno negatywnych, jak i pozytywnych). Osoba, która przeżywa zaburzenia lękowe, zazwyczaj doświadcza również konfliktów wewnętrznych. Zastępcze rozwiązania, mogą wywoływać pojawienie się kolejnych konfliktów. W zaburzeniach lękowych kluczowe jest "ja" jednostki. Przezwyciężając kolejne konflikty, zaczyna brakować czasu na cieszenie się życiem i realizowanie siebie. We współczesnym świecie, między ludźmi dominuje rywalizacja, która wywołuje poczucie alienacji jednostki. Do ram świata w jakim żyje jednostka, dochodzą problemy z jakimi zmagała się okresie dzieciństwa i młodości. Terapeuta bada, jak jednostka interpretuje otaczający ją świat i swoją rolę w tym świecie. Kluczowe jest poznanie atmosfery domu w jakim żyło dziecko. Jeśli nie była to stabilna i pewna sytuacja, z pewnością odbije się to na dziecku i jego psychice. Dorośli potrafią być dominujący, nerwowi, zmienni, niekonsekwentni, obojętni. Wszystko to odbija się na psychice dziecka. Przeżycia, które pochodzą z dzieciństwa, stanowią pierwszy szkic postrzegania świata, mogą ujawnić się w późniejszym życiu, w postaci lęków, niepewności, nadwrażliwości, poczuciem izolacji.


poznań psychiatra | |