Zaburzenia psychologiczne

Współcześnie coraz częściej mówi się o występowaniu różnego typu zaburzeń psychologicznych zarówno u osób dorosłych jak również też młodzieży i dzieci. Nie jest to jednoznaczne z tym iż w obecnych czasach jest to częstsze zjawisko, z pewnością natomiast jest większa wykrywalność tego typu odbiegania od normy. Ma to związek z faktem iż psychologia jako nauka cały czas się rozwija i dzieli na gałęzie jak psychologia dziecięca, psychologia społeczna czy też pracy. Co jest istotne w przypadku stwierdzenia zaburzeń istotne jest również określenie samych ich przyczyn czy też czynników wyzwalających. Według uproszczonej klasyfikacji można je podzielić na kilka odrębnych grup. Do pierwszej i też najczęściej na samym początku badanej należą czynniki czy też przyczyny genetyczne zatem bezwzględnie uwarunkowane. Krótko mówiąc dana osoba cierpiąca na dane zaburzenia może zwyczajnie być od początku swojego życia skazana na ujawnienie się choroby prędzej czy później. Innym typem przyczyn które są podawane może być też trauma, czy zdarzenie które odcisnęło mocne piętno na człowieku najczęściej w wczesnym okresie życia. Podobnie działają czy mogą działać wypadki, tragedie dotykające człowieka w okresie późniejszym. Co jest istotne psychologia nie wyklucza iż te przyczyny mogą być w rzeczywistości wyłącznie wyzwalaczami, uruchamiającymi już od dawna istniejącą ale ukrytą chorobę. Same wyzwalacza często określane są czynnikami środowiskowymi czyli to jakie są czynniki rodzinne, środowiska znajomych z którymi spotyka się dana osoba, jak również samych warunków pracy. Ilość czynników stresogennych cały czas się zwiększa stąd też czasami jest tak trudno określić co konkretnie przyczyniło się do powstania danego typu zaburzenia. To jest jeden z elementów który też przyczynia się do tego że spora ilość zaburzeń jest tak trudna w leczeniu. Mimo iż psychologia cały czas sięga po nowe metody i stara się wykorzystywać też osiągnięcia innych dyscyplin nauki.


| |